Adfærdsproblemer

Dyr med adfærdsproblemer reagerer rigtig godt og hurtigt på behandling med akupunktur og kinesisk urtemedicin. Adfærdsproblemer hos dyr vurderes generelt at være et udtryk for en eller anden form for emotionel forstyrrelse. Emotioner er kropslige, og de repræsenterer kroppens alarm og overlevelsessystem.

Typiske adfærdsproblemer, som akupunktur og kinesisk urtemedicin er i stand til at behandle:

De 5 emotioner ifølge TCM

Der er i alt fem grundlæggende emotioner, og hver emotion er tilknyttet et bestemt organ i kroppen ifølge TCM. Indenfor Vestlig medicin defineres hvert organ i kroppen ud fra dets anatomiske og strukturelle aspekt. TCM derimod ser hvert organ som et komplekst energetisk system, der omfatter organets anatomiske strukturer og funktion, men også dets mentale og emotionelle aspekter

Lever

Vrede

Hjerte

Glæde

Milt

Bekymring

Lunger

Sorg

Nyrer

Angst

Ubalance i et organ i kroppen vil resultere i en emotionel ubalance. Omvendt vil en emotionel ubalance resultere i en ubalance i det pågældende organ.

Ved at skabe balance i organerne skaber vi også balance i emotionen. Vi får dermed behandlet adfærdsproblemet indefra. TCM giver mulighed for at behandle roden frem for symptomerne.

Min behandling mod adfærdsproblemer

Ved behandling af dit dyrs adfærdsproblem vurderer jeg først og fremmest, hvor der er en kropslig ubalance i organsystemet. Ved hjælp af urter og akupunktur kan der rettes op på ubalancen i kroppen og derved kan dyrets fysiske men også dyrets psykiske aspekt forbedres.

Jeg vurderer i forbindelse med konsultationen, om der er brug for yderligere tiltag i form af foderskift, om der er stress forbundet med adfærdsproblemet, og ikke mindst vurderer jeg, hvilken type dit dyr tilhører inden for 5-element-teorien.

Ved at kende dit dyrs elementtype får du muligheder for at forstå dit dyr endnu bedre, og det kan hjælpe med at forebygge yderligere stress og ubalancer.