Kroniske lidelser

Om kroniske lidelser og sygdom hos dyr

En kronisk sygdom kan defineres som en sygdom, der har et langt forløb eller som er konstant tilbagevendende. Ordet kronisk er ikke ensbetydende med uhelbredelig eller livslang!

Vestlig medicin og Traditionel kinesisk medicin har det samme mål, nemlig at fremme sundhed og forhindre sygdom. De er blot to forskellige måder at se verdenen på og hvert system har deres egen stærke og svage sider.

De stærke sider ved Vestlig medicin (VM) er især behandling af akutte sygdomme og dets tilgang til avancerede kirurgiske teknikker.

De stærke sider ved Traditionel kinesisk medicin (TCM) er især behandling af kroniske lidelser og dets redskaber til at forebygge sygdom.

Hvad er forskellen på metoderne?

Hvorfor er Traditionel kinesisk medicin bedre til at behandle kroniske lidelser i forhold til Vestlig medicin?

Dyr er individuelle og derfor bør medicinering også tilpasses individuelt, og det gælder især ved kroniske lidelser.

Vestlig medicin bruger ofte en ensartet behandlingsstrategi, hvor der til en sygdom kun findes en behandlingsmetode.

Vestlig medicin fokuserer på sygdommen og ikke på dyret, der har sygdommen.

Traditionel kinesisk medicin er ikke kun fokuseret på sygdommen, men inddrager hele dyret. Den samme sygdom behandles meget forskelligt hos de forskellige dyr. Det er ikke sygdommen, der bestemmer behandlingen; det er dyret.

Dyrekroppen er et komplekst system

Dyrekroppen fungerer som et åbent, stort og komplekst system.

Kroniske lidelser kræver en mere helhedsorienteret behandling, hvor hele dyret tages i betragtning, både i diagnose og behandling.

Vestlig medicin bruger en meget analytisk og reduktionistisk metode og selvom det kan være meget effektiv, så er denne liniære tankegang også vestlig medicins svage side.

Et symptom reduceres til den enkleste mulige del i kroppen og tager ikke hele dyret med i betragtning.

Traditionel kinesisk medicin bruger en mere holistisk tilgang og ser på sammenhænge og funktioner i hele kroppen.

Når der ledes efter en diagnose, ledes der efter bestemte mønstre i hele kroppen, også selv om symptomet er i ”skulderen”.

Traditionel kinesisk medicin omfatter akupunktur, kinesisk urtemedicin og kost- forståelse.

Traditionel kinesisk medicin er designet til at behandle kroniske lidelser uden bivirkninger og med en langt større mulighed for at komme helt af med sygdommen.

Kroniske lidelser, hvor akupunktur og kinesisk urtemedicin er effektive:

I vurderingen og behandlingen af patienter bruger jeg en kombination af min viden som uddannet dyrlæge i Vestlig medicin og min specialist uddannelse indenfor Traditionel kinesisk medicin.

Jeg er meget optaget af, at den behandling jeg bruger er videnskabeligt dokumenteret, såvel inden for vestlig som østlig medicin.

Det vigtigste for mig i diagnosticering og behandling af patienter er at bruge så effektive og så skånsomme metoder som muligt, så dyret bliver udsat for mindst mulig lidelse.

Jeg tøver ikke med at bruge det bedste fra begge verdener i den sammenhæng.