Haltheder

Kroniske smerter, der stammer fra inflammation i led, kan være en stor kilde til frustration for dyrlæger og dyreejere.

Antiinflammatorisk medicin som meloxicam virker godt i starten, men så kræves der efterhånden højere dosis for samme effekt.

Og bivirkninger bliver også øget i takt med større dosis og ved langtidsbrug af medicinen.

Smertestillende medicin som morfinpræparater dæmper smerten, men behandler på ingen måde årsagen til problemet.

Akupunktur og kinesisk urtemedicin

Akupunktur og Kinesisk urtemedicin giver mulighed for at behandle forskellige former for haltheder, uden en behov for kronisk brug af smertestillende, anti-inflammatorisk medicin.

Akupunktur, kinesisk urtemedicin og det rette foder kan være med til at opløse inflammation og fjerne en blokeret blodcirkulation. Samtidigt kan de på bedste vis føre mere blod til områder, hvor der er brug for dette.

Det er uden bivirkninger og metoderne søger mod helbredelse i stedet for kun at behandle symptomerne.

Haltheder kan skyldes svaghed

Ikke alle haltheder og/eller problemer med at rejse sig fra liggende stilling skyldes smerter; det kan være et udtryk for svaghed af muskulaturen i stedet dvs nedsat blodcirkulation til området. Og her vil der være ringe eller ingen effekt af smertestillende medicin. Tværtimod fjerner smertestillende medicin mere blod fra området og kan gøre en svaghed potentielt værre.

Akupunktur og Kinesisk urtemedicin er designet til at tilføre specifikke områder øget blodcirkulation.

Forskellen på smerter og svaghed

Smerter

· Smerter kan defineres som en blokering af blodcirkulationen og ophobning af blod i det smertefulde område.

· Dette ses ved akutte haltheder, inflammation, traume og/eller ved forkert belastning af et område.

· Der er som udgangspunkt en god virkning af smertestillende medicin, især i den akutte fase.

Svagheder

· Svaghed kan defineres
som en nedsat blodcirkulation til området.

· Det gælder især bagben og bageste del af ryggen og ses ofte hos ældre dyr.

· Det er karakteristisk, at smertestillende medicin ikke har
nogen effekt på problemet.

Forskellige former for haltheder, jeg hjælper med:

Min tilgang til haltheder

Jeg bruger en helhedsorienteret tilgang til undersøgelse af dit dyrs problem. Årsagen er ikke altid der, hvor symptomet er.

Mange haltheder på forbenet har en årsag i en ubalanceret og belastet bagpart. Når dette er korrigeret, så er der adgang til at behandle symptomet på forbenet.

Når jeg undersøger dit dyr, vurderer jeg om der er en inflammationsgrad til stede eller om der er tale om en svaghed. Behandlingen vil være væsentligt forskelligt, om der er inflammation eller svaghed. I nogle tilfælde er der tale om begge dele, hvor først inflammationsgraden må dæmpes, før der tages fat på at behandle svagheden.