Kinesisk urtemedicin

Kinesisk urtemedicin er fremtidens medicin.

Kinesisk urtemedicin er en kraftig og potent medicin, som skal ordineres udefra en diagnose, stillet af en dyrlæge. Det bør sidestilles som receptpligtigt medicin og ikke noget, der kan sammenlignes med almindelig kosttilskud. Forkert brug af urtemedicinen kan forværre en sygdom.

 

Kinesisk urtemedicins virkning omfatter:

Kinesisk urtemedicin øger følsomheden for insulin

Nedsat følsomhed overfor insulin er af kæmpe betydning for både dyr og mennesker som årsag til akutte, tilbagevendende og kroniske inflammationer.

Kinesisk urtemedicin er i stand til at øge følsomheden for insulin og derved modvirker kroniske inflammationer.

Binyrebarkhormon er et kraftigt anti-inflammatorisk lægemiddel og til trods for dette forværrer det en nedsat følsomhed overfor insulin. Hvis det er nødvendigt at bruge sådanne midler, er det godt at kombinere brugen med urtemedicin, der øger insulin følsomheden og virker antioxiderende og antiinflammatorisk.

Derved bliver bivirkninger ved brug af binyrebarkhormon, hvor dette måtte være påkrævet, reduceret væsentligt.

Kinesisk urtemedicin opløser kronisk inflammation ved at modvirke endothelial dysfunktion.

Endothelial dysfunktion er en betegnelse for forstyrrelse af blodcirkulationen i kroppen som følge af indtagelse af foder med et højt glykæmisk indeks.

Lidelser, hvor endothelial dysfunktion er hovedårsagen bag:

Indtil for nylig var vestlig medicins tro, at inflammatoriske processer i kroppen brændte sig selv ud, og opløste sig selv, når selve antigenet var fjernet.

Nyere undersøgelser har imidlertidigt bekræftet, at inflammation skal opløses aktivt.

Kinesisk urtemedicin er overlegne i forhold til mange lægemidler i at behandle kroniske ledinflammation og leddegeneration. De har evnen til at opløse inflammationen aktivt.

Ironisk nok er en kronisk vedvarende brug af smertestillende medicin en potentiel årsag til fortsat opretholdelse af en inflammationsproces i kroppen.

Jeg bruger kinesisk urtemedicin i mine behandlinger.

 

Når du har fået udleveret urtemedicin på klinikken er det vigtigt at der laves løbende opfølgning.

Især i starten af en behandling er en løbende kontrol nødvendigt, ofte med 14 dages mellemrum.

Årsagen til dette er, at vi sætter en proces i gang i dyrekroppen og den kræver overvågning , opfølgning og ofte skift af urtemedicin under behandlingen.

Ved længerevarende behandling med urtemedicin anbefaler jeg minimum 4 årlige besøg, da jeg ofte kan opleve at der er sket et skift i balancen. Det kan betyde en ændring i ordinationen af urtemedicinen for at opretholde sundhed og balance.

Alt i naturen incl dyrene er dynamiske og ikke statiske”