Kinesisk urtemedicin

Kinesisk urtemedicin er fremtidens medicin

Kinesisk urtemedicin er en kraftig og potent medicin – der skal foreligge en grundig undersøgelse og stilles en diagnose før brug.  

Det bør sidestilles med receptpligtig medicin og ikke noget, der kan sammenlignes med almindeligt kosttilskud. Forkert brug af urtemedicinen kan forværre en sygdom.

Kinesisk urtemedicins virkning omfatter:

 • Øget blodcirkulation til specifikke væv og organer
 • Målrettet anti-inflammatorisk effekt, der ikke påvirker hele systemet
 • Øget følsomhed for insulin
 • Evne til at opløse kronisk inflammation ved at modvirke endothelial dysfunktion
 • Forhindring af degenerative processer gennem målrettet øgning af blodcirkulationen
 • Oprigtig immunmodulering hvor immuniteten styrkes, mens destruktive inflammatoriske processer undertrykkes
 • Antimikrobiel virkning med ubegrænset fordeling og minimal udvikling af resistens
 • Øget cellulær differentiering og kontrol af vækst af blodkar for at give mulighed for svind af tumorvæv

Kinesisk urtemedicin øger følsomheden for insulin

Nedsat følsomhed overfor insulin er af kæmpe betydning for både dyr og mennesker som årsag til akutte, tilbagevendende og kroniske inflammationer. Kinesisk urtemedicin er i stand til at øge følsomheden for insulin og modvirker derved kroniske inflammationer.

Binyrebarkhormon er et kraftigt anti-inflammatorisk lægemiddel og til trods for dette forværrer det en nedsat følsomhed overfor insulin. Hvis det er nødvendigt at bruge sådanne midler, er det godt at kombinere brugen med urtemedicin, der øger insulinfølsomheden og virker antioxiderende og antiinflammatorisk. Derved bliver

bivirkninger ved brug af binyrebarkhormon, hvor dette måtte være påkrævet, reduceret væsentligt.

Kinesisk urtemedicin opløser kronisk inflammation

Endothelial dysfunktion er ee betegnelse for forstyrrelse af blodcirkulationen i kroppen som følge af indtagelse af foder med et højt glykæmisk indeks.

Lidelser, hvor endothelial dysfunktion er hovedårsagen bag:

 • Rheumatoid arthritis
 • Degenerative ledproblemer
 • Kronisk depression
 • Hjertelidelser
 • Kronisk aktiv leverbetændelse
 • Nyrelidelser
 • Inflammatoriske tarmsygdomme
 • Senilitet
 • Alzheimers sygdom

 

Indtil for nylig var vestlig medicins tro, at inflammatoriske processer i kroppen brændte sig selv ud og opløste sig selv, når selve antigenet var fjernet. Nyere undersøgelser har imidlertid bekræftet, at inflammation skal opløses aktivt.

Kinesisk urtemedicin er overlegne, i forhold til mange lægemidler, i at behandle kronisk ledinflammation og leddegeneration. Det har evnen til at opløse inflammationen aktivt. Ironisk nok er en kronisk vedvarende brug af smertestillende medicin en potentiel årsag til fortsat opretholdelse af en inflammationsproces i kroppen.

Jeg bruger kinesisk urtemedicin i mine behandlinger

Når du har fået udleveret urtemedicin på klinikken, er det vigtigt, at der laves løbende opfølgning. Især i starten af en behandling er en løbende kontrol nødvendig – ofte med 14 dages mellemrum. Årsagen til det er, at vi sætter en proces i gang i dyrekroppen, og den kræver overvågning, opfølgning og ofte skift af urtemedicin under behandlingen.

Ved længerevarende behandling med urtemedicin anbefaler jeg minimum 4 årlige besøg, da jeg ofte kan opleve, at der er sket et skift i balancen. Det kan betyde en ændring i ordinationen af urtemedicinen for at opretholde sundhed og balance.